CSS-skolan; textegenskaper

color Bestäm färgen på en text
direction Bestäm om texten ska ligga från höger till vänster eller från vänster till höger
font-family Bestäm typsnittet på en text
font-size Bestäm storleken på en text
font-weight Bestäm om texten ska vara fet, kursiv eller liknande
letter-spacing Ökar eller minskar mellanrummet mellan varje enskild bokstav i en text
line-height Ökar eller minskar radavståndet mellan varje rad i en text
text-align Bestäm om ditt textblock ska ligga vänsterställt, centrerat eller högerställt
text-decoration Bestäm om texten ska ha någon typ av "decoration", du kan välja mellan överstruken, understruken, genomstruken och blink (sistnämnda funkar bara i Firefox, vad jag vet)
text-indent Specificera hur långt indrag den första raden i en text ska ha
text-shadow Bestäm om din text ska ha skugga 
text-transform Bestäm om din text ska vara helt i versaler eller gemener (oavsett om det är skrivet i stora eller små bokstäver), eller om den ska vara normal (alltså rätta sig efter hur du skrivit just den texten)
vertical-align Bestäm om din text ska börja högre upp eller längre ner gentemot den andra texten
word-spacing Minskar eller ökar mellanrummet mellan varje ord i en text
 
 
Om du har ytterligare frågor om vad dessa textegenskaper gör, släng iväg en kommentar!

Kommentera här: