Klickbart i headernLägg detta i kodmallarna precis efter <div id="wrapper">:


Du ändrar sedan värdena på top och left.