MultidropdownStilmallskod:


Kodmallskod:

Dropdown där överkategorierna är i olika färgerFör att göra detta använder du dig alltså utav en stilmallskod & en kodmallskod per överkategori. Du stylar och döper om dem till vad din överkategori heter varje gång du lägger till en ny.

Stilmallskod


Kodmallskod


Sanna tipsar:
Detta är absolut lättast om du gör en sak i taget. Gör en överskrift åt gången så att du inte blandar ihop koderna. Döp om stilmallskoden och ul id="navbar" till det du vill (alltså ordet navbar ska bytas ut till det egna ord/namn på koden överallt). Styla det stycket och när du är färdig och nöjd; gå vidare med nästa.