IndenteringDetta är väldigt användbart och ett måste om man vill göra seriösa designer eller gå över till hemsidor. Principen är alltså att om du har ett element som börjar med <div class... och slutar med </div> så är det föräldraelementet, och allt som finns innanför det är barn till det elementet. Alltså ska allt tabbas in en rad i din kodmall. Om du har ytterligare taggar inuti föräldraelementet ska dessa tabbas in en rad, och deras barn tabbas in ytterligare en. Här är ett skriftligt exempel:Kommentera här: