CSS-skolan; typsnitt (fonts)

font Om du använder denna så lägger du alla nedanstående i en förklaring i CSS:en
font-family Bestäm typsnittet på en text
font-size Bestäm storleken på en text
font-style Bestäm om texten ska vara kursiv eller ej
font-variant Bestäm om det ska vara vanlig text eller små versaler
font-weight Bestäm om texten ska vara fet eller ej

Kommentera här: