CSS-skolan; listor

list-style Om du använder denna så lägger du alla nedanstående i en förklaring i CSS:en
list-style-image Bestäm vad för bild som ska vara istället för punkt i en punktlista
list-style-position Bestäm om listan ska börja inuti eller utanför content-flödet 
list-style-type Bestäm om listan ska ha punkt eller annan typ av listmarkör (abc, 123 etc.)

Kommentera här: